Chào các giáo viên, các bạn có thể tìm thấy file pdf giáo án mẫu sử dụng Powtoon trong link download bên dưới:
lessonplan-powtoon

 

*Group members:
1. Lưu An Khương
2. Eyyup Erkezen
3. Nguyễn Ngọc Thanh Tú
4. Trần Quốc Bão
5. Phan Nguyễn Thành Đạt

Advertisements