Chào các bạn ! Dưới đây là giáo án mẫu cho một tiết học kết hợp sử dụng trang web Kahoot trên lớp:

giaoan-lopvanhoalichsu

*Các thành viên trong nhóm:
1. Lưu An Khương
2. Eyyup Erkezen
3. Nguyễn Ngọc Thanh Tú
4. Trần Quốc Bão
5. Phan Nguyễn Thành Đạt

Advertisements