Chào các bạn ! Các bạn có thể tìm hiểu cách sử dụng các công cụ lưu trữ thông tin bao gồm Google Drive, Mediafire, Slideshare Dropbox thông qua video này:

 

*Các thành viên trong nhóm:
1. Lưu An Khương
2. Eyyup Erkezen
3. Nguyễn Ngọc Thanh Tú
4. Trần Quốc Bão
5. Phan Nguyễn Thành Đạt

Advertisements