Search

ỨNG DỤNG CNTT TRONG HỌC TẬP VÀ GIẢNG DẠY

Category

Giáo án mẫu (Lesson plan)

Giáo án mẫu 5: WordPress

Chào các bạn ! Dưới đây là giáo án mẫu cho một tiết học kết hợp sử dụng trang web WordPress trên lớp.

giáo án

 

*Các thành viên trong nhóm:
1. Lưu An Khương
2. Eyyup Erkezen
3. Nguyễn Ngọc Thanh Tú
4. Trần Quốc Bão
5. Phan Nguyễn Thành Đạt

Advertisements

Giáo án mẫu 4: Easelly, Piktochart và Wordle

Chào các bạn ! Dưới đây là giáo án mẫu cho một tiết học kết hợp sử dụng trang web Easelly, Piktochart và Wordle trên lớp: giaoan-easelly-piktochart-wordle

*Các thành viên trong nhóm:
1. Lưu An Khương
2. Eyyup Erkezen
3. Nguyễn Ngọc Thanh Tú
4. Trần Quốc Bão
5. Phan Nguyễn Thành Đạt

Giáo án mẫu 3: Kahoot

Chào các bạn ! Dưới đây là giáo án mẫu cho một tiết học kết hợp sử dụng trang web Kahoot trên lớp:

giaoan-lopvanhoalichsu

*Các thành viên trong nhóm:
1. Lưu An Khương
2. Eyyup Erkezen
3. Nguyễn Ngọc Thanh Tú
4. Trần Quốc Bão
5. Phan Nguyễn Thành Đạt

Giáo án mẫu 2: Powtoon

Chào các giáo viên, các bạn có thể tìm thấy file pdf giáo án mẫu sử dụng Powtoon trong link download bên dưới:
lessonplan-powtoon

 

*Group members:
1. Lưu An Khương
2. Eyyup Erkezen
3. Nguyễn Ngọc Thanh Tú
4. Trần Quốc Bão
5. Phan Nguyễn Thành Đạt

Giáo án mẫu 1: Schoology

Chào các giáo viên, các bạn có thể tìm thấy file pdf giáo án sử dụng Schoology trong link download bên dưới:

lessonplansample1

 

*Group members:
1. Lưu An Khương
2. Eyyup Erkezen
3. Nguyễn Ngọc Thanh Tú
4. Trần Quốc Bão
5. Phan Nguyễn Thành Đạt

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑