Search

ỨNG DỤNG CNTT TRONG HỌC TẬP VÀ GIẢNG DẠY

Hướng dẫn sử dụng trang Easelly

Chào các bạn ! Các bạn có thể tìm hiểu cách sử dụng trang web Easelly thông qua video này:

 

*Các thành viên trong nhóm:
1. Lưu An Khương
2. Eyyup Erkezen
3. Nguyễn Ngọc Thanh Tú
4. Trần Quốc Bão
5. Phan Nguyễn Thành Đạt

Advertisements

Hướng dẫn sử dụng trang WordPress

Chào các bạn ! Các bạn có thể tìm hiểu cách sử dụng trang web WordPress thông qua video này:

 

*Các thành viên trong nhóm:
1. Lưu An Khương
2. Eyyup Erkezen
3. Nguyễn Ngọc Thanh Tú
4. Trần Quốc Bão
5. Phan Nguyễn Thành Đạt

Hướng dẫn sử dụng trang Socrative

Chào các bạn ! Các bạn có thể tìm hiểu cách sử dụng trang web Socrative thông qua video này:

 

*Các thành viên trong nhóm:
1. Lưu An Khương
2. Eyyup Erkezen
3. Nguyễn Ngọc Thanh Tú
4. Trần Quốc Bão
5. Phan Nguyễn Thành Đạt

Hướng dẫn sử dụng trang Kahoot

Chào các bạn ! Các bạn có thể tìm hiểu cách sử dụng trang web Kahoot thông qua video này:

 

*Các thành viên trong nhóm:
1. Lưu An Khương
2. Eyyup Erkezen
3. Nguyễn Ngọc Thanh Tú
4. Trần Quốc Bão
5. Phan Nguyễn Thành Đạt

Hướng dẫn dùng Fshare – 4share – Mega

Chào các bạn ! Các bạn có thể tìm hiểu cách sử dụng các công cụ lưu trữ thông tin bao gồm Fshare, 4share và Mega thông qua video này:

 

*Các thành viên trong nhóm:
1. Lưu An Khương
2. Eyyup Erkezen
3. Nguyễn Ngọc Thanh Tú
4. Trần Quốc Bão
5. Phan Nguyễn Thành Đạt

Hướng dẫn dùng Google Drive – Mediafire – Slideshare – Dropbox

Chào các bạn ! Các bạn có thể tìm hiểu cách sử dụng các công cụ lưu trữ thông tin bao gồm Google Drive, Mediafire, Slideshare Dropbox thông qua video này:

 

*Các thành viên trong nhóm:
1. Lưu An Khương
2. Eyyup Erkezen
3. Nguyễn Ngọc Thanh Tú
4. Trần Quốc Bão
5. Phan Nguyễn Thành Đạt

Giáo án mẫu 5: WordPress

Chào các bạn ! Dưới đây là giáo án mẫu cho một tiết học kết hợp sử dụng trang web WordPress trên lớp.

giáo án

 

*Các thành viên trong nhóm:
1. Lưu An Khương
2. Eyyup Erkezen
3. Nguyễn Ngọc Thanh Tú
4. Trần Quốc Bão
5. Phan Nguyễn Thành Đạt

Giáo án mẫu 4: Easelly, Piktochart và Wordle

Chào các bạn ! Dưới đây là giáo án mẫu cho một tiết học kết hợp sử dụng trang web Easelly, Piktochart và Wordle trên lớp: giaoan-easelly-piktochart-wordle

*Các thành viên trong nhóm:
1. Lưu An Khương
2. Eyyup Erkezen
3. Nguyễn Ngọc Thanh Tú
4. Trần Quốc Bão
5. Phan Nguyễn Thành Đạt

Giáo án mẫu 3: Kahoot

Chào các bạn ! Dưới đây là giáo án mẫu cho một tiết học kết hợp sử dụng trang web Kahoot trên lớp:

giaoan-lopvanhoalichsu

*Các thành viên trong nhóm:
1. Lưu An Khương
2. Eyyup Erkezen
3. Nguyễn Ngọc Thanh Tú
4. Trần Quốc Bão
5. Phan Nguyễn Thành Đạt

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑